Gebruikers
Christelijke Muziekvereniging Euterpe Christelijk Koor Inspiration Halle Vrouwen van Nu      
Dorpshuis “De Korenaar”: Van Halle voor Halle!
Ouderensoos Halle Meer Bewegen voor Ouderen (Fit door bewegen) Seniorenopvang “De Korenaar” van St. Welzijn Zelhem Sensire wijkzorg Halle Protestantse Gemeente Halle Pop&Rock Koor Halle En u???